Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

32s

Makas

5360

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Japonya
7. doğru
Hollanda
19. doğru
Libya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/h3a5gl