Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

26s

Makas

5480

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Kuveyt
3. doğru
Sudan
4. doğru
Makedonya
7. doğru
Niue

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/h1uzo9