Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

27s

Makas

5460

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Belize
3. doğru
San Marino
15. doğru
Güney Sudan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/h0k0t7