Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

40s

Makas

5200

Yarışmasısonuçları

10. doğru
Fas
11. doğru
Tunus
14. doğru
Uganda
19. doğru
Katar

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/gybknm