Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

19s

Makas

5620

Yarışmasısonuçları

11. doğru
Suudi Arabistan
13. doğru
Almanya
20. doğru
Polonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/gi20vz