Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

9. doğru
Jamaika
10. doğru
Belize
13. doğru
İspanya
18. doğru
Norveç

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/g8x1a7