Ülke bayrakları testi

oturum
16 doğru
4 yanlış

Zaman

122s

Makas

2848

Yarışmasısonuçları

16. yanlış
Bolivya
18. doğru
Japonya
20. doğru
Ruanda

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/g6s1fb