Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

36s

Makas

5280

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Brezilya
6. doğru
Moğolistan
10. doğru
Türkiye

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/g5znso