Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

20s

Makas

5600

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Cezayir
9. doğru
Togo
14. doğru
Sierra Leone

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/fgq41i