Ülke bayrakları testi

oturum
8 doğru
12 yanlış

Zaman

94s

Makas

1648

Yarışmasısonuçları

2. yanlış
Namibya
7. yanlış
Ekvator Ginesi
9. doğru
Güney Kore
12. yanlış
Burundi

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ffhehf