Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

40s

Makas

5200

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Vietnam
10. doğru
Papua Yeni Gine
12. doğru
Gabon
18. doğru
Yunanistan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/f9xj52