Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

29s

Makas

5420

Yarışmasısonuçları

7. doğru
Samoa
17. doğru
Danimarka

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/f6sxb0