Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Çad
17. doğru
Eritre

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/f6nx7p