Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

31s

Makas

5380

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Honduras
6. doğru
Güney Sudan
10. doğru
Makedonya
11. doğru
Mauritius
14. doğru
Tayland
19. doğru
Kosova

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/f4ogtw