Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

21s

Makas

5580

Yarışmasısonuçları

2. doğru
San Marino
11. doğru
Guyana
15. doğru
Burundi
18. doğru
Yeni Zelanda

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/f1puro