Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

16. doğru
Irak
17. doğru
İrlanda
20. doğru
Çad

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ewo24m