Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

28s

Makas

5440

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Şili
6. doğru
Umman
11. doğru
Uruguay

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ekxt69