Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

12. doğru
Togo
14. doğru
Benin
16. doğru
Barbados
17. doğru
Saint Lucia
18. doğru
Malezya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/d6fw3v