Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

37s

Makas

5260

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Eritre
9. doğru
Belçika
14. doğru
Venezuela

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/d615y5