Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Azerbaycan
11. doğru
Malezya
16. doğru
Bahamalar
20. doğru
Ukrayna

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/d4c42u