Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Togo
4. doğru
Belize
5. doğru
Burundi
13. doğru
Fas

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/d3leud