Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Cook Adaları
3. doğru
Panama
7. doğru
Samoa
14. doğru
Türkiye
18. doğru
Şili
19. doğru
Japonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/clfcf0