Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

29s

Makas

5420

Yarışmasısonuçları

3. doğru
İsveç
6. doğru
Brunei
8. doğru
Kuveyt
10. doğru
Irak
12. doğru
Suriye

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/cdvt2n