Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Brezilya
10. doğru
Fransa
11. doğru
Somali
14. doğru
Togo
18. doğru
Kenya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/cbgegm