Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Tacikistan
5. doğru
Avusturya
6. doğru
Ruanda
10. doğru
Svaziland
12. doğru
Bahreyn
16. doğru
Danimarka

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/caasuk