Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

21s

Makas

5580

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Norveç
11. doğru
Ukrayna
16. doğru
Angola

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/c7v300