Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

32s

Makas

5360

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Ukrayna
3. doğru
Togo

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/btkbku