Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

20s

Makas

5600

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Benin
9. doğru
Irak
18. doğru
Tunus

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/bspeph