Ülke bayrakları testi

oturum
15 doğru
5 yanlış

Zaman

86s

Makas

3210

Yarışmasısonuçları

9. yanlış
Guyana
12. yanlış
Kırgızistan
14. doğru
Paraguay
16. yanlış
Barbados
19. doğru
Arjantin

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/blgpz5