Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

34s

Makas

5320

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Sri Lanka
4. doğru
Fransa
12. doğru
Nikaragua
14. doğru
Moğolistan
20. doğru
Nijerya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/ajvyag