Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

42s

Makas

5160

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Moritanya
11. doğru
Moğolistan
12. doğru
Kuzey Kore

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/a86ouc