Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

39s

Makas

5220

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Barbados
2. doğru
Niue
13. doğru
Singapur
15. doğru
Cibuti

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/a0jhhr