Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

49s

Makas

5020

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Togo
15. doğru
Slovenya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/9yaj8c