Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

53s

Makas

4940

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Surinam
16. doğru
Japonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/9y5sc8