Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Angola
19. doğru
Togo

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/8o2p0k