Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

20s

Makas

5600

Yarışmasısonuçları

11. doğru
Togo

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/8ks51m