Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

25s

Makas

5500

Yarışmasısonuçları

7. doğru
Sırbistan
8. doğru
Dominika
10. doğru
Myanmar
13. doğru
Gana
16. doğru
Çad

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/8eloui