Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

35s

Makas

5300

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Kosova
9. doğru
Tacikistan
19. doğru
Kenya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/85svj4