Ülke bayrakları testi

oturum
19 doğru
1 yanlış

Zaman

48s

Makas

4788

Yarışmasısonuçları

1. doğru
El Salvador
9. doğru
Avustralya
13. doğru
Küba
20. doğru
Honduras

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/7eyw71