Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

41s

Makas

5180

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Ermenistan
6. doğru
Bangladeş
8. doğru
Filipinler
16. doğru
Almanya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/71k45e