Ülke bayrakları testi

oturum
19 doğru
1 yanlış

Zaman

46s

Makas

4826

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Sierra Leone
10. yanlış
Laos
f) Sudan g) Honduras h) Malta i) Haiti j) Mali

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/701is3