Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

29s

Makas

5420

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Şili
15. doğru
İspanya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/6w40uh