Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

36s

Makas

5280

Yarışmasısonuçları

17. doğru
Japonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/64x8vj