Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

53s

Makas

4940

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Fransa
3. doğru
Avusturya
17. doğru
Brunei
19. doğru
Hırvatistan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/5ug26p