Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

10. doğru
Ermenistan
17. doğru
Sudan
18. doğru
Dominika

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/5ncxt7