Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

29s

Makas

5420

Yarışmasısonuçları

12. doğru
Malezya
16. doğru
Namibya
17. doğru
Lesotho
20. doğru
Mısır

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/5muyt0