Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

18s

Makas

5640

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Kenya
7. doğru
Kırgızistan
10. doğru
Japonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/5fv0tb