Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

19s

Makas

5620

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Uruguay
7. doğru
Vanuatu

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/5541sw