Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

19s

Makas

5620

Yarışmasısonuçları

8. doğru
Somali

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/52xr63