Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Palau
4. doğru
Finlandiya
8. doğru
Myanmar
15. doğru
Togo
16. doğru
Türkiye

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/51yoaa